Skola och boende för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för vuxna

Saltå By ligger några kilometer utanför Järna i Södertälje kommun.

Verksamheten startade i blygsam omfattning 1942 och idén var att den lilla gården skulle utgöra en terapeutisk miljö för ungdomar med psykiska funktionshinder. Under årens lopp har nya byggnader tillkommit. Gården Saltå ingår idag i en by med ett 30-tal hus, skolbyggnader, verkstäder, elevhem och bostadshus för några av skolans medarbetare och deras familjer. Genom området rinner Moraån, som sedan mynnar ut i Järnafjärden, en vik av Östersjön. Närmaste grannar till byn är Saltå Kvarn samt några privata bostäder.

I sin helhet bedriver idag Föreningen Saltå By skola, boende, korttidstillsyn och korttidsvistelse för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för vuxna .

Skolan har plats för c:a 50 elever och i elevhemmen finns 30 platser. Korttidstillsyn har 10 platser och korttidsvistelse 3 platser. I den dagliga verksamheten finns plats för 30 arbetstagare och i vuxenboendet finns 15 platser.

Välkommen!

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev en gång i månaden.

Lämna synpunkter

Se våra elevfilmer

 
 
 
 
 
 

Logga ut